Realizace opatření na úsporu energie KART Holding, a.s.

Předmětem projektu jsou úsporná opatření ve společnosti žadatele.