Digitální transformace podniku - KART Holding, a.s.

V rámci projektu dojde k pořízení nových informačních
a komunikačních technologií pro zajištění digitální transformace
firmy, vnitropodnikové konektivity a kybernetické bezpečnosti
s cílem zvýšit digitální úroveň.