Nový firemní vizuální styl

KART Holding, a.s.

Počátek budování naší vlastní identity spadá do poloviny 90. let dvacátého století, kdy si jen velmi málo českých firem uvědomovalo, jak důležité je mít "vlastní tvář". Snaha jednoznačně se odlišit od konkurence a důslednost v používání vizuálního stylu uvnitř společnosti vedly k vytvoření jednotného obrazu firmy.

V současnosti představujeme redesign firemního stylu, který zahrnuje firemní logo, nový vzhled firemních tiskovin a internetové prezentace.

Důvody zavedení nového firemního stylu

  • Dynamika
    Firma KART zaznamenala v posledních letech rozvoj v podobě implementace informačního systému, nového technologického vybavení a vzniku oddělení vývoje obalů. Tyto a další změny vedly k modernizaci firemního stylu, který tento rozvoj odráží.
  • Inovace
    Nové produkty a služby si vyžádaly usnadnění přístupu k informacím. V souvislosti s novou firemní internetovou prezentací jsme spustili i nový e-shop, který má ambici stát se jedním z největších elektronických obchodů s obaly na českém internetu.
  • Úspora
    Přepracováním firemního stylu v tiskovinách a zavedením nových formátů elektronické komunikace jsme docílili snížení počtu dokumentů nutných k běžné administrativě a zmenšili tak ekonomickou i ekologickou zátěž.